Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

osobowość prawna dla inicjatyw obywatelskich

Działacie jako grupa nieformalna, chcecie realizować inicjatywy lokalne? Zapewnimy Wam osobowość prawną, wsparcie przy składaniu i realizacji wniosków o dotacje.

about

Inkubator Działalności Społecznej

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”