Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Witamy w polityce prywatności Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

1. Cześć, jesteśmy Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą w Łodzi, przy ul. ul. Narutowicza 8/10, i witamy Cię w naszej polityce prywatności. Ta polityka określa, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe, jeśli jesteś użytkownikiem naszych serwisów internetowych lub odwiedzającym nasze witryny. Obowiązuje dla „ Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

2. Kiedy mówimy "my", "nas" lub " Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej", to dlatego, że to my jesteśmy właścicielami stron.

3. Jeśli mówimy "polityka", mówimy o tej polityce prywatności. Jeśli powiemy "warunki użytkownika", mówimy o zasadach korzystania z każdej z Witryn. Zasady różnią się w zależności od serwisu, a każdy serwis powoduje, że są one dostępne osobno i prosi o ich odrębną zgodę na te zasady.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

4. Zbieramy określone dane osobowe na temat odwiedzających i użytkowników naszych Witryn.

5. Najczęstsze rodzaje informacji, które zbieramy, obejmują:, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe,  zapytania z formularzy kontaktowych, komentarze na forum, treści, które kierujesz do nas w celu udostępniania na naszych stronach internetowych (takie jak opisy przedmiotów) i dane analityki internetowej.

Jak zbieramy dane osobowe

6. Zbieramy dane osobowe bezpośrednio, gdy je nam udostępnisz, automatycznie podczas poruszania się po Witrynach lub za pośrednictwem innych osób korzystających z usług związanych z Witrynami.

7. Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy je nam prześlesz, gdy dokonasz rejestracji członkostwa, zgłosisz projekt zadania, zagłosujesz, dokonasz zapisu, dokonasz zakupu na naszych Stronach, zapiszesz się do biuletynu, listy e-mailowej, prześlesz opinię, przystąpisz do konkursu, wypełnisz ankietę lub wyślij nam wiadomość.

Dane osobowe, które zbieramy o Tobie od innych

8. Chociaż zazwyczaj gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, czasami zbieramy także pewne kategorie informacji osobistych o Tobie z innych źródeł. W szczególności: zewnętrzni usługodawcy (np. Google, Facebook, którzy mogą przekazywać informacje o Tobie, gdy łączysz się z naszymi systemami poprzez wykorzystanie swoje profilu. W jaki sposób korzystamy z danych osobowych

Wykorzystamy twoje dane osobowe:

9.  Aby wypełnić umowę lub podjąć kroki związane z umową: w szczególności w ułatwianiu i przetwarzaniu akcji, które mają miejsce w dostarczanych przez nas witrynach, np. podczas dokonywania zakupów, głosowania, lub rejestracji profilu.

10. Gdy jest to konieczne do celów, które są w naszym lub stron trzecich, uzasadnione interesy. Te zainteresowania obejmują:

 • obsługę stron;
 • prowadzeniu zapisów online na nasze zajęcia
 • świadczenie usług opisanych na Stronach;
 • weryfikacja twojej tożsamości po zalogowaniu się do którejkolwiek z naszych Stron;
 • odpowiadanie na zgłoszenia do pomocy technicznej i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich sporów;
 • aktualizowanie wiadomości operacyjnych i informacji o naszych Witrynach i usługach, np. aby powiadamiać Cię o zmianach na naszych Stronach, przerwach w stronie lub aktualizacjach zabezpieczeń;
 • przeprowadzanie analizy technicznej w celu ustalenia, w jaki sposób poprawić witryny i usługi, które świadczymy;
 • monitorowanie aktywności w Witrynach, np. aby zidentyfikować potencjalną nieuczciwą działalność i zapewnić zgodność z warunkami użytkownika, które mają zastosowanie do Witryn;
 • zarządzanie naszą relacją z Tobą, np. odpowiadając na twoje komentarze lub zapytania przesłane do nas w Witrynach lub prosząc o opinię lub chcąc wziąć udział w ankiecie;
 • ulepszanie naszych produktów i usług.
 • zapewnianie ogólnych funkcji administracyjnych i działania oraz działań; i
 • w celu odpowiadania na żądania rządu, sądu lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.

Kiedy ujawniamy twoje dane osobowe

10. Ujawnimy dane osobowe następującym odbiorcom:

 • podwykonawcom i usługodawcom, którzy pomagają nam w związku ze sposobami wykorzystywania danych osobowych (jak określono powyżej), w szczególności: dostawcy usług hostingu witryn internetowych, którzy znajdują się w Polsce (firma home.pl S.A. oraz ADVERTpro.co); usługi techniczne i wsparcie klienta, które znajdują się w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; Zwracając uwagę, że nasi podwykonawcy i dostawcy usług mogą również przekazywać i uzyskiwać dostęp do takich informacji z innych krajów, w których prowadzą działalność.
 • naszych profesjonalnych doradców (prawników, inspektorowi ochrony danych osobowych)
 • organom nadzoru i organom rządowym w związku z naszymi procedurami i obowiązkami w zakresie zgodności;
 • stronom trzecim, która odpowiada na wnioski dotyczące śledztwa lub domniemanej lub podejrzewanej nielegalnej działalności;
 • stronom trzecim w celu egzekwowania lub obrony naszych praw lub w celu zajęcia się ryzykiem finansowym lub utraty reputacji;

Gdzie przekazujemy i / lub przechowujemy twoje dane osobowe

11. Nasza siedziba znajduje się w Polsce, w Zgierzu  więc Twoje dane będą przetwarzane w Polsce. Niektórzy z adresatów, których opisaliśmy w sekcji powyżej, i którym ujawnimy Twoje dane osobowe, mają siedzibę poza Polską w takich miejscach jak Wielka Brytania i USA. Robimy to na podstawie Twojej zgody na tę politykę. W celu ochrony Twoich danych, dbamy o to, aby w miarę możliwości współpracować z podwykonawcami i dostawcami usług, którzy naszym zdaniem utrzymują akceptowalny standard zgodności z wymogami bezpieczeństwa danych.

Jak zabezpieczamy twoje dane osobowe

12. Przechowujemy dane osobowe na bezpiecznych serwerach zarządzanych przez firmę home.pl S.A. i naszych usługodawców. Dane osobowe, które przechowujemy lub przesyłamy, są chronione przez zabezpieczenia i kontrolę dostępu, w tym uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych w stosownych przypadkach.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

13. Możesz uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych, które zbieramy o Tobie przez formularz kontaktowy. Masz również prawo do złożenia wniosku o dostęp do innych posiadanych przez nas informacji osobistych i do żądania poprawienia wszelkich błędów w tych danych. Możesz również zamknąć konto, które masz u nas w dowolnej naszej Witrynie w dowolnym momencie. Aby uzyskać dostęp lub prośbę o korektę, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres: kontakt@inkubatorlodz.pl 

Informacje, które publikujesz lub przekazujesz innym

14. Jeśli udostępniasz swoje dane osobowe innym osobom, nie możemy kontrolować ani akceptować odpowiedzialności za sposób, w jaki będą wykorzystywać te dane lub nimi zarządzać. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz przekazywać informacje innym osobom, na przykład kiedy publikujesz wiadomość publiczną na forum, udostępniasz informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych lub nawiązujesz kontakt z innym użytkownikiem (np. nasze Strony lub bezpośrednio przez e-mail. Zanim udostępnisz publicznie swoje informacje lub przekaże je komukolwiek innemu, zastanów się uważnie. Przekazując informacje innemu użytkownikowi za pośrednictwem naszych Witryn, należy zapytać ich, w jaki sposób będą przetwarzać Twoje dane. Jeśli udostępniasz informacje za pośrednictwem innej witryny internetowej, zapoznaj się z polityką prywatności tej witryny, aby zrozumieć zasady zarządzania informacjami, ponieważ ta polityka prywatności nie będzie obowiązywać.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

15. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć usługi Tobie i innym osobom oraz aby wypełniać nasze prawne zobowiązania. Jeśli nie chcesz, abyśmy używali Twoich danych osobowych lub świadczyli usługi, możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych i zamknięcie Twojego konta. Pamiętaj, że jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych, zachowamy informacje z usuniętych kont, jeśli będzie to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, przestrzegania prawa, zapobiegania oszustwom, zbierania opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniach, egzekwowania warunki świadczenia usług i podjęcia innych działań dozwolonych przez prawo. Informacje, które zatrzymamy, będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Kiedy musimy zaktualizować te zasady

16. Będziemy musieli od czasu do czasu zmieniać tę politykę, aby być na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami w naszych praktykach zarządzania prywatnością.

17. Gdy zmienimy zasady, w razie potrzeby powiadomimy Cię o takich zmianach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie.

Jak możesz się z nami skontaktować

18. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk prywatności lub sposobu, w jaki zarządzamy twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres  kontakt@ckdzgierz.pl 

19. Cieszymy się, że dotarłeś do końca polityki prywatności, ponieważ znajomość tych informacji jest najlepszym sposobem zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe i jak najlepiej nimi zarządzać!

Do celów obowiązującego prawa UE w zakresie ochrony danych (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 ("GDPR"), jesteśmy "administratorem danych" Państwa danych osobowych.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

20. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie twoich danych osobowych (tj. Przeniesienie do Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie), aby je usunąć lub ograniczyć przetwarzanie. Masz również prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania, które jest oparte na naszych uzasadnionych interesach, takich jak profilowanie, które wykonujemy dla celów marketingu bezpośredniego, a także, gdy poprosiliśmy o twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych, wycofanie tej zgody, ponieważ więcej w pełni opisane poniżej.

21.  Prawa te są ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład możemy udowodnić, że mamy prawny wymóg przetwarzania Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach oznacza to, że możemy zachować niektóre dane nawet po wycofaniu zgody.

22. Jeżeli wymagamy, aby dane osobowe Użytkownika były zgodne z obowiązkami prawnymi lub umownymi, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeżeli takie dane nie zostaną dostarczone, nie będziemy w stanie zarządzać naszym stosunkiem umownym z Państwem ani spełniać zobowiązań nałożonych odpowiedzialność. We wszystkich innych przypadkach podanie wymaganych danych osobowych jest opcjonalne.

23. Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości, masz również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych. Odpowiedni organ ochrony danych będzie organem ochrony danych w kraju

Zarówno dane osobowe, jak i dane osobowe mają to samo znaczenie w kontekście niniejszej Polityki prywatności.


Udostępnij: