Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Kalkulator abonamentowy

Miesięczna opłata abonamentowa niezależna od przychodów: 250 zł brutto

Kalkulator prowizyjny

Opłata prowizyjna w wysokości: 10% wartości wystawionej faktury.

Inkubator Działalności Biznesowej