Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Jakie korzyści daje Inkubator?

Inkubator zapewnia całą obsługę formalną działalności. Udostępnia swoją osobowość prawną do prowadzenia działań, daje możliwość składania za pośrednictwem Inkubatora wniosków, jak i realizować kontrakty płatne.

Ile kosztuje udział w Inkubatorze?

Opłata rejestrowa do Inkubatora wynosi 100 zł. Jest to opłata jednorazowa za założenie konta w Inkubatorze. W przypadku ubiegania się o dotacje za pośrednictwem Inkubatora każdorazowo w budżecie wniosku ustalane są koszty obsługi, które pobiera Inkubator ale po otrzymaniu dofinansowania np. koszty księgowe.

Jak realizowane i rozliczane są projekty?

Wasza grupa odpowiada za realizację przedsięwzięcia, kontakt z grantodawcą, przygotowanie sprawozdania. Płatnikiem faktur jest Inkubator, przy czym płatności dokonujecie z subkonta projektu na podstawie upoważnienia. Doradcy z Inkubatora będą wspierać Was w realizacji projektu.

Ile projektów możemy realizować?

Nie ma limitu. W przypadku gdy kilka grup chce złożyć do danego donatora ofertę a jest limit możliwych do złożenia ofert przez jeden podmiot decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy możemy otrzymać wynagrodzenie?

Tak, wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych wypłacać będzie Inkubator jako część kosztów merytorycznych projektu, który otrzyma dofinansowanie.

Czy możemy sprzedać nasze usługi?

Tak, w tym wypadku Wasza grupa przechodzi do Inkubatora Inicjatyw Biznesowych i korzysta z mechanizmu wsparcia dostępnego dla działalności biznesowej.

Inkubator Działalności Społecznej