Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

EKONOMIZACJA ORGANIZACJI POD SKRZYDŁAMI INKUBATORA - działalność gospodarcza, działalność odpłatna.
02
sie

EKONOMIZACJA ORGANIZACJI POD SKRZYDŁAMI INKUBATORA - działalność gospodarcza, działalność odpłatna.

Ekonomizacja Organizacji w bezpiecznym środowisku dzięki INKUBATOROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W 2021 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi działający przy Centrum Opus rozpoczął program mający na celu wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej. Autorzy projektu chcieli w jak najbardziej profesjonalny sposób przygotować beneficjentów do tej roli. W programie wzięło udział 25 grup  z Łodzi i regionu. Część z nich miała już swoje organizacje, które podczas programu ekonomizowały się (uruchamiały działalność odpłatną statutową lub gospodarczą) a część była jeszcze grupami nieformalnymi, które na końcu programu miały zarejestrować swoje organizacje w KRS. Beneficjenci programu otrzymali cykl szkoleń, wsparcia merytorycznego, pisania biznesplanów oraz mikro wsparcie finansowe,  jednak jednym z najważniejszych aspektów tego innowacyjnego projektu była możliwość testowania pomysłów na działalność gospodarczą/odpłatną. Dzięki rozwiązaniu  jakim jest INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ- grupy miały okazję przez pół roku testować swoje pomysły na działalność.


Czym jest INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  SPOŁECZNEJ?

Narzędzie to umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej ( sprzedaż produktów i usług) na rzecz innych podmiotów oraz osób fizycznych- bez konieczności formalizacji i posiadania własnego NIP. To INKUBATOR udziela osobowości prawnej.

Inkubator włączony został do działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum OPUS jako narzędzie dla podmiotów objętych pakietami wsparcia w zakresie uruchomienia działalności ekonomicznEJ. Pakiety wsparcia to usług dająca możliwość organizacjom i grupom nieformalnym przez pół roku w  bezpiecznym środowisku przy wsparciu doradców Inkubatora  testować różne pomysły biznesowe i sprawdzać, które z nich przyniosą im zyski, a które kompletnie się nie sprawdzą. Dzięki wsparciu Inkubatora grupy mogły rozwinąć skrzydła, zacząć budować własną markę na rynku bez obawy niepowodzenia.

Efektem wsparcia są zarejestrowane nowe podmioty ekonomii społecznej z gotowym, przetestowanym planem działalności ekonomicznej.

 

Co daje INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ


Jak działa INKUBATOR?

Cała platforma INKUBATORA działa online na stronie www.inkubatorps.pl

Grupa nieformalna (min. 3 os.) lub organizacja (fundacja, Stowarzyszenie, klub sportowy) rejestruje się na stronie internetowej do Inkubatora. Po wypełnieniu prostego, intuicyjnego wniosku grupa zostaje przyjęta do.Inkubacji.

Wszelkie umowy przesyłane są drogą elektroniczną bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego za pomocą programu Autenti. Po podpisaniu umowy grupa  może rozpocząć działalność ekonomiczną - posługując się osobowością prawną -  NIP-em Fundacji Inkubatora.

Na starcie Grupa otrzymuje własne subkonto, na którym gromadzi zarobione środki aby na końcu programu po rejestracji w KRS-  czy to działalności odpłatnej czy gospodarczej- organizacja otrzymuje wszystkie zgromadzone środki w formie darowizny na cele statutowe.

Wszystkie grupy w Inkubatorze mają dostęp do platformy, gdzie mogą wystawiać faktury swoim kontrahentom. Każda grup ma swojego opiekuna ,który pomaga merytorycznie, ale także mogą skorzystać z porad biura księgowego. Wsparcie księgowe jest ogromnie ważne szczególnie na początku prowadzenia działalności.

Grupy mogą także skorzystać z przestrzeni coworkingowej, porad prawnych oraz umieszczenia swojej wizytówki na stronie INKUBATORA.

 

Co robiły grupy/ organizacje podczas Inkubacji?

W ramach współpracy z OWES przy Centrum OPUS testowo w 2021 roku - objętych było 25 grup.  Grupy testowały pomysł na swoją działalność ekonomiczną przez 6 miesięcy. Był to czas na sprawdzenie w praktyce pomysłów. 

Po zakończeniu okresu inkubacji została przeprowadzona ewaluacja, która jednoznacznie pokazała, że okres inkubacji jest bardzo potrzebny grupom do tego aby móc stabilnie i bezpiecznie wejść na  rynek. Grupy działały w okresie pandemii gdzie okres rejestracji                     w KRS wysłużył się o kilka tygodni - dzięki wsparciu INKUBATORA - działalność nie została przerwana i mogła być kontynuowana.

Kilka grup prezentujemy poniżej:

GRUPA REKONCEPT / aktualnie stowarzyszenie REKONCEPT

Działania REkonceptu obejmowałyby organizowanie kiermaszy przedmiotów upcyklingowanych, wydarzeń artystycznych i społecznych, które dotykają tematu ekologii oraz działań edukacyjnych z zakresu zdrowia psychicznego, zdrowia planety, sztuki (także terapii poprzez sztukę) i powrotu do bliskości. Nie chcemy zamykać się zupełnie na inne tematy dotykające społecznych problemów, których aktualność uznamy za istotną.


FUNDACJA SOULIGHT

SOULIGHT to miejsce, gdzie osoby uczą się jak tworzyć, rozwijać i utrzymywać zdrowe relacje. Fundacja specjalizuje się w praktycznych kursach dotyczących budowania więzi międzyludzkich, prowadzonych w małych grupach w formie warsztatowej. Dzielą się wiedzą na temat budowania zdrowych relacji. Przygotowują pary planujące wspólne życie do stworzenia dobrze funkcjonującej, satysfakcjonującej relacji małżeńskiej. Pomagają parom przeżywającym trudności znaleźć, przyczyny problemów i wskazać co dalej z tym zrobić. Pary trenerskie, które prowadzą grupy warsztatowe są w związkach małżeńskich i sami intencjonalnie pracują nad budowaniem własnych dobrych związków i doszkalają się w tej dziedzinie by móc skutecznie pomagać innym. Trenerzy ciągle poszukują i testują nowe narzędzia i kursy pomocne w pracy z małżeństwami.

 

 STOWARZYSZENIE HATTRICK TV

Trzech przyjaciół z boiska opowiada o niższych klasach rozgrywkowych piłki nożnej w województwie łódzkim, ale nie tylko. Ciekawostki z niższych i wyższych lig, analizy tabeli po każdej kolejce, a także skróty meczowe oraz wywiady z zawodnikami i trenerami, komentarze kibiców i wiele wiele więcej. Magazyn Niższych Lig piłkarskich w województwie łódzkim- relacjonowanie spotkań, transmisje z meczów oraz rozmowy z ciekawymi ludźmi ze świata piłki nożnej i nie tylko.


 GRUPA PSYCHONAUTKI / aktualnie stowarzyszenie SZTOS

W trakcie trwania programu grupa przeprowadziła działania mające na celu wypromowanie własnej marki. Były to min. warsztaty leśne dla kobiet czy działania doradcze.

Grupa zarejestrowała stowarzyszenie  SZTOS -  Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie . Jak piszą o sobie: “ Zależy nam na wspieraniu ludzi w troszczeniu się o siebie i świat. Będziemy wspierać siebie i innych we wzmacnianiu wewnętrznego potencjału poprzez transformację postaw i rozwijanie umiejętności, budujących m.in. dobrostan i odporność psychiczną. Jedną z takich umiejętności jest uważność.

Działania ekonomiczne prowadzimy w obszarze warsztatów, szkoleń oraz doradztwa indywidualnego.“

 

Działanie grup przy INKUBATORZE pozwoliło na wprowadzenie na rynek ekonomii społecznej dobrze przygotowanych i stabilnych podmiotów w postaci 25 fundacji i stowarzyszeń. Zapraszamy do współpracy inne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które szukają metod wspierania przedsiębiorców społecznych.. Jesteśmy zainteresowani współpracą z partnerami z całej Polski. W naszej ocenie Inkubator może stać się idealnym narzędziem do współpracy przy rozwoju ekonomii społecznej i budowaniu potencjału ekonomicznego trzeciego sektora.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ: www.inkubatorps.pl ; tel. 504 201 155, e-mail: kontakt@inkubatorps.pl

Udostępnij: