Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Generative Urban Small Turbine

Szczegółowe informacje

Opis

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki uruchomiony w październiku 2015. Projekt realizowany jest przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (SKNE) znajdującego się przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Skupia on studentów Politechniki Łódzkiej z Wydziału Mechanicznego, WEEiA, WZiIP, WFTiMS oraz International Faculty of Engineering. Połączyła ich idea pracy nad bieżącym, realnym problemem dotyczącym energii wiatrowej, jak również chęć rozwoju własnych umiejętności inżynierskich i zdobycia praktycznego doświadczenia. Działalność studentów w projekcie obejmuje badania i projektowanie turbin wiatrowych dla obszarów miejskich i podmiejskich. W kontekście wysokiego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, korzyści płynące z eksploatacji energii wiatrowej (zarówno w rozwiązaniach współpracujących z siecią jak i off-grid) stanowią o jej potencjale rozwoju. Ambicją studentów zespołu GUST jest zaproponowanie rozwiązań technicznych pozwalających na pełniejsze wykorzystanie tego źródła energii, jak również szeroko pojęta popularyzacja wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej. Praca nad projektem pozwala rozwijać umiejętności, zgłębiać wiedzę, a także nabywać doświadczenia w sekcjach: aerodynamiki, mechaniki, automatyki i elektroenergetyki oraz PR i administracji.   Projekt GUST od 5 lat bierze udział w konkursie International Small Wind Turbine Contest w Holandii rywalizując z zespołami z całego świata. Celem konkursu jest przygotowanie przez zespół studentów projektu małej turbiny wiatrowej spełniającej szereg wymagań postawionych przez organizatorów. W latach 2016-2018 zespół trzykrotnie zajął pierwsze miejsce we wcześniej wspomnianym konkursie, a w roku 2019 otrzymał III miejsce. W 2020 roku z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w ramach konkursu odbyło się sympozjum online, w którym zespół GUST wziął udział i zaprezentował modernizację swojego modelu przydomowej turbiny wiatrowej.