Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Otwarta Ekipa

Szczegółowe informacje

Opis

Otwarta Miga to projekt pracowników i sympatyków biblioteki Otwarta. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury osobom niesłyszącym, poprzez stworzenie oferty wydarzeń, a także integracja mieszkańców Łodzi.