Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

SZTOS - Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie

bookmark

Kategoria

Edukacja

Szczegółowe informacje

Opis

Jesteśmy grupą nieformalną Psychonautki. Obecnie w procesie zakładania stowarzyszenia. To będzie SZTOS! "Stowarzyszenie Zainteresowanych Troską o Siebie". Zależy nam na wspieraniu ludzi w troszczeniu się o siebie i świat. Będziemy wspierać siebie i innych we wzmacnianiu wewnętrznego potencjału poprzez transformację postaw i rozwijanie umiejętności, budujących m.in. dobrostan i odporność psychiczną. Jedną z takich umiejętności jest uważność.

Działania ekonomiczne prowadzimy w obszarze warsztatów, szkoleń oraz doradztwa indywidualnego.