Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
17
lis

DOTACJE NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W grudniu rusza nabór do pilotażowego programu PUP Pajęczno oraz Inkubatora Działalności Biznesowej. Program zapewnia 6-miesięczny staż, voucher szkoleniowy do 5000 zł oraz dotację na otwarcie działalności w wysokości do 30 000 zł


Tytuł projektu: Projekt pilotażowy pn. „Inkubator działalności biznesowej- model powiatowych inkubatorów testowania pomysłów na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych chcących ubiegać się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej”


Źródło finansowania: projekt finansowany z budżetu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej


Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie 


Cel i zadania projektu: 

Ideą projektu jest stworzenie  narzędzia do testowania pomysłów biznesowych w warunkach rynkowych przez osoby bezrobotne, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą                        i ubiegać się o dotacje na ten cel. Inkubator ma być częścią systemu przygotowania osób do prowadzenia  własnej działalności. Osoba skierowana jest na okres do 6 mc na staż do Inkubatora, gdzie korzystając z osobowości prawnej Inkubatora testuje w warunkach rynkowych swój pomysł biznesowy. Czas inkubacji ma pomóc w przetestowaniu pomysłu biznesowego w bezpiecznych warunkach. Jest to czas korzystania ze wsparcia doradców, możliwość szkolenia się.   Inkubator działała jako platforma on-line i prowadzona jest przez Fundację CISE www.inkubatorps.pl 

 

 Efektem projektu będzie

a) Model testowania pomysłów biznesowych w ramach Inkubatora jako narzędzie pobudzania aktywności gospodarczej wśród osób bezrobotnych

b)    Model tworzenia powiatowych Inkubatorów Działalności Biznesowej w Polsce


Grupa docelowa: osoby bezrobotne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i planują ubiegać się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.Termin realizacji: październik 2021 - grudzień 2022 


Kontakt: Marta Smejda msmejda@inkubatorps.pl tel. 504 201 155


Udostępnij: