Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Konkurs na Mikrogranty - Sieradz!
14
maj

Konkurs na Mikrogranty - Sieradz!

Właśnie ruszył nabór wniosków do konkursu na mikrogranty w Sieradzu (woj. łódzkie). 

Do wygrania dotację od 2000 do 5000zł na działania zwiększające zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju NGO. 

Typy projektów:

a. wydarzenia realizowane na rzecz Sieradza i jego mieszkańców;
b. projekty pobudzające aktywność mieszkańców Sieradza; 
c. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura).
d. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Miasta Sieradza, które realizują działania na rzecz mieszkańców. 
Termin składania wniosków - 08.06.2021r.
Generator wniosków oraz więcej informacji na stronie operatora konkursu - Mikrogranty Sieradz 2021 | Centrum OPUS
Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.07.2021r. do 15.11.2021r.
Grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do rejestracji w Inkubatorze Działalności Społecznej. Użyczymy Wam osobowości prawnej i wesprzemy w napisaniu wniosków. 
Udostępnij: